• 1
  • 2
  • 3
  • 4

GABIONY PRO DŮM A ZAHRADU

Gabionové Konstrukce jsou oblíbeným řešením při dotváření okolí staveb rodinných a bytových domů, ale i komerčních staveb. Výhody gabionů jsou důvodem proč tak často vítězí nad betonovými konstrukcemi. Gabiony jsou nejen ekologičtější, jednodušší, Ale hlavně levnější a méně náročné na realizaci, navíc v určitých ohledech jsou i trvalejší.


Gabiony se v rodinných a bytových stavbách využívají jako užitková a okrasná zeď zároveň. Gabion může plnit funkci opěrné konstrukce anebo plotu. Při stavbě z gabionů je třeba se rozhodnout zda použijeme pletenou anebo svářenou drátěnou síť. Gabionovou konstrukci je možné ozelenit a tak ji lépe a citlivěji zakomponovat do okolí.

 

       11           12          38


Gabiony se často využívají při zkrášlování zahrady anebo domu. Díky dostupnosti různých rozměrů konstrukcí a tvarů je možné Vytvořit velké množství variant gabionových staveb. Různorodost výplňového materiálu, nejčastěji kameniva, umožňuje vybrat si Různé velikosti nebo barevné provedení. Použitím takto vybraných různých výplňových materiálů jsou dosaženy estetická provedení a variace gabionů.


      41          7          40

 

V sféře inženýrského stavebnictví se gabionové konstrukce využívají převážně podél svahů vedle cest, u mostů, řek anebo vodních nádrží. Při výstavbě silnic slouží jako opěrné zdi anebo protihlukové stěny. Správně navrhnuté konstrukce můžou pomoci i při lepším ovodu záplavové vody a zabránit sesuvům půdy. Gabiony jsou výborným stavebným prvkem při ekologicky orientovaném návrhu a realizaci stavby. To vše především díky jednoduchých a snadno dostupným recyklovatelným materiálům. Případná demontáž konstrukce je dokonce méně náročná než počáteční realizace.