• 1
  • 2
  • 3
  • 4

GABIONY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

Gabionové konstrukce se využívají nejen jako okrasné, estetické a praktické oplocení, ale také konstrukce různých stavebních projektů. Gabiony dnes patří k úsporným a oblíbeným řešením při návrzích a realizaci opěrných zdí u komunikací, při úpravě toků řek a vodných nádrží a při řešení řady jiných staveb. Částečně se využívají i jako protihlukové stěny. Speciálně navrhnuté konstrukce mohou sloužit aj pro lepší odvedení záplavové vody a i jako zábrana při sesuvech půdy.


Konstrukce gabionů je z drátěné mříže nebo sítě. Dráty jsou pozinkované tlustou vrstvou zinku anebo slitiny zinku a hliníku. Nejen povrchová úprava je zárukou vysoké životnosti stavby. Na životnost mají vliv i kvalitativní vlastnosti výplňového materiálu a případný následný vzrůst vegetace. Odhadovaná životnost gabionových konstrukcí je minimálně 50 roků až 100 let.


    ake-gabiony-vybrat-minibanner2          35         co-su-gabiony-minibanner2


Gabionové stavby jsou oblíbené nejen díky úspoře nákladů, ale i díky poměrně levné a rychlé realizaci. Realizace stavby je možná během celého roku. Díky své konstrukci vytvořené z větší části kamením je zabezpečená propustnost a tak není konstrukce namáhána při působení nadměrné vlhkosti anebo tekoucí vody.


    36          37          39


Hotovou gabionovou stavbu je možné ozelenit a to například s použitím geotextilie přímo v konstrukci, pomocí které se vytvoří bal se zeminou. Ozelenění je možné docílit i osazením děrované drenážní trubky přímo do konstrukce a vysazením rostlin s vodorovným kořenovým systémem. Pro výsadbu bujnější zeleněje možné gabionovou konstrukci částečně vyplňovat zeminou. Ověřenou variantou je též výsadba vhodné vegetace při patě konstrukce a to především popínavých rostlin či na vrcholu konstrukce převislými formami vegetace.